DDPS

„Nie możesz zatrzymać żadnego dnia, ale możesz go nie stracić.”

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Jaworznie to już prawie trzydziestoletnia tradycja - jego początki sięgają sierpnia roku 1980. Wtedy to, pod skrzydłami Zespołu Opieki Zdrowotnej, utworzono DDPS z siedzibą przy ul. Zacisze - Boczna 3. Warto podkreślić, że była to jedna z pierwszych tego typu placówek w naszym województwie.

Początki były bardzo trudne - i to nie tylko ze względu na ówczesną niewesołą sytuację finansową, ale głównie na brak ściśle określonych standardów, brak doświadczenia oraz godnych wzorców do naśladowania. Tworzenie od podstaw DDPS-u i kierowanie nim powierzono Pani Elżbiecie Radzięda, która obowiązki Kierownika Domu sprawowała aż do końca lutego 2008r.

Celem działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej było i jest do nadal realizowanie zadań określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności zapewnienia dziennego pobytu, podstawowych świadczeń opiekuńczo- i rekreacyjno-kulturalnych osobom, które ze względu na wiek, stan zdrowia, sytuację życiową, warunki rodzinne, mieszkaniowe, materialne i bezradność w sprawach prowadzenia gospodarstwa domowego, nie są w stanie same normalnie funkcjonować w społeczeństwie.

W roku 1989 w Szczakowej (dzielnica Jaworzna) powstał drugi Dzienny Dom. Zadanie miał o tyle ułatwione, iż mógł czerpać z dorobku i doświadczeń zdobytych od swojej siostrzanej placówki.

Rok 1990 - następuje reorganizacja i pod swoje skrzydła dwa Dzienne Domy bierze Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie. Następne zmiany organizacyjne wprowadzone zostają równe dziewięć lat później. Od lipca 1999r. Dzienny Dom Pomocy Społecznej nr 1 i 2 staje się samodzielną jednostką organizacyjną miasta Jaworzna. Taki stan prawny utrzymuje się do kwietnia 2005, kiedy to obydwa Dzienne Domy, uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie, zostają połączone w jeden zakład budżetowy.

Od 1 marca 2008r. prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej zostało powierzone w drodze otwartego konkursu ofert Stowarzyszeniu "Nasza Przystań".

strona główna | kontakt | napisz do nas